Geboortezorg persoonlijker en interactiever

Wekelijkse Geboortemail voor zwangeren in Leiden en omstreken

Eerste- en tweedelijns verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg werken in Leiden e.o. samen aan uniforme voorlichting voor zwangere vrouwen. En dat werpt zijn vruchten af. Vrouwen die een kindje verwachten krijgen sinds drie jaar standaard een wekelijkse e-mail aangeboden met basisinformatie over hun zwangerschapsweek. Deze Geboortemail wordt goed gelezen, door zowel lager als hoger opgeleide zwangeren.

Het samenwerkingverband Geboortezorg Leiden e.o. werkt nauw samen aan uniforme informatievoorziening voor alle zwangere vrouwen onafhankelijk of ze in zorg zijn in de eerste of tweede lijn. Met deze integrale producten werken zij in lijn met de visie op integrale geboortezorg. 

80% van de ontvangers opent de Geboortemail

Er vinden ongeveer 3.000 bevallingen per jaar plaats in Leiden e.o. In drie jaar tijd ontvingen 9.000 zwangeren en/of hun partner wekelijks de Geboortemail. 80% van de e-mails werden geopend, een hoog openingspercentage. Dit levert verloskundigen tijd op om de zorg persoonsgerichter maken. Er hoeft op het spreekuur geen algemene informatie meer gegeven worden, maar men kan nagaan wat haar kennisniveau is, en vervolgens dieper ingaan op daar waar ze vragen heeft.

Ook de voorlichtingsbijeenkomsten worden goed bezocht

De samenwerkende zorgverleners zijn ook voorlichtingsbijeenkomsten gestart. Hierin krijgt de zwangere informatie. Deze bijeenkomsten worden goed bezocht en gewaardeerd door zwangeren. Vrouwen van allochtone afkomst hebben de aandacht. Zo is er van de voorlichting pijnbeleving ook een Engelstalige bijeenkomst variant. En verschijnt de Geboortemail per 2020 ook in het Engels en Pools.

De voorlichting ‘pijnbeleving’ wordt bijvoorbeeld op jaarbasis door ongeveer 820 vrouwen bezocht en wordt zeer goed beoordeeld. Uit interviews met zwangeren blijkt dat de voorlichting over pijnbeleving tijdens de bevalling zorgt dat de angst voor de bevalling vermindert bij zwangeren. Daarnaast vindt er door de voorlichting een verschuiving plaats in de keuze voor pijnbestrijding. Zwangeren maken daardoor beter geïnformeerde keuzes. Dat is mooi, want het ervaren van eigen regie door zwangeren bij een bevalling is belangrijk voor hoe ze later op deze levensgebeurtenis terug kijken.

Bijna 1.000 zwangeren hebben in 2018 de voorlichting 'Ouderschap en hechting met je baby' gevolgd. De voorliching 'Bevalling en kraamtijd’ wordt door ongeveer 930 zwangeren per jaar bezocht. Aan de aanwezigen is gevraagd of zij de bijeenkomst leerzaam vonden, wat zij van de spreker vonden en of zij de bijeenkomst zouden aanbevelen. Op deze vragen is positief geantwoord. Door deze integrale manier van voorlichting met het ziekenhuis en de eerstelijn is op een rij gezet welke informatie ze aan zwangeren mee willen geven. Storende overlap, of een net weer ander advies haal je er daarmee uit. Bovendien kunnen de partijen het gratis aanbieden, daardoor kunnen ze het toegankelijk houden voor elke zwangere.

Inmiddels is ook een nieuwe voorlichting over borstvoeding ontwikkeld, deze gaat over de voeding in het algemeen van de pasgeborene, dus zowel borstvoeding als kunstvoeding. Deze moet nog eenduidig worden gegeven.

Evaluatie levert tips op over betere voorlichting aan zwangeren

De evaluatie van de bijeenkomsten en Geboortemail hebben bovendien tips opgeleverd voor  zorgverleners over hoe je zwangeren nog beter kunt voorlichten. Deze integrale voorlichting heeft niet alleen een leereffect op de zwangere, maar ook op de professional. Samen maken zij de zorg beter.

Het samenwerkingsverband Geboortezorg Leiden e.o. bestaat uit Geboortehuis Leiden, Coöperatie verloskundige praktijken Leiden e.o.(LEO) en Kraamzorg Netwerk Leiden e.o. De preventieve aanpak rond geboortezorg is een succesvol voorbeeld van hoe digitale interactie en fysieke groepsbijeenkomsten gezamenlijk de zorg kunnen verbeteren.

Top