Inleiding: geen innovatie zonder e-health?

Laten we met elkaar in gesprek gaan over hoe e-health kan helpen

Digitale toepassingen in de zorg worden steeds vaker gebruikt worden door zorgverleners en zorggebruikers. De website thuisarts.nl heeft per dag 150.000 bezoekers en de helft van de zorggebruikers wil online inzage in zijn dossier. Geen huisarts werkt nog zonder computer en het huisartseninformatiesysteem helpt de huisarts steeds vaker bij diagnostische beslissingen of medicatiebewaking. Het wordt lastig als die toepassingen elkaar nodig hebben en met elkaar moeten communiceren!  Tussen de - digitale- wereld van zorggebruikers en zorgverleners gaapt vaak nog een kloof en die moet overbrugd gaan worden. Dat is niet alleen een kwestie van ict-standaarden en techniek: zorgverleners en zorgvragers moeten meer met elkaar in gesprek gaan hoe e-health kan helpen en wat daar voor nodig is.

Want de stap van dat ene goede voorbeeld naar brede regionale toepassing kan alleen gezet worden als alle betrokkenen met elkaar om tafel zitten. Deze special over e-health biedt gespreksstof: regionale ervaringen en landelijke voorbeelden met speciale aandacht voor de mensen die in de huisartspraktijk werken. We hebben aan patiënten, huisartsen en doktersassistenten gevraagd wat zij belangrijk vinden. Onze regionale partner Sleutelnet verwoordt welke ontwikkelingen zij verwachten. Gaat e-health daadwerkelijk bijdragen aan zorginnovatie? We vertellen wat je kunt leren van projecten elders: wat werkt wel en wat werkt niet? En niet onbelangrijk: hoe kunnen we verbeterprojecten op dit vlak financieren? We bieden een overzicht.

We willen je met dit online magazine over e-health inspireren en tot nadenken stemmen. Misschien krijg je zelfs zin om nieuwe mogelijkheden uit te proberen, of bestaande faciliteiten meer te gaan toepassen in je praktijk. We komen dan graag met je praten over hoe we je daarbij kunnen helpen.  

John Hoenen
strategisch adviseur Reos

Top