Maak e-health toegankelijk voor iedereen

Tips voor (digitale) toegankelijkheid

Net als gebouwen en openbaar vervoer moeten ook online diensten gebruikt kunnen worden door iedereen. Dus ook door bijvoorbeeld ouderen, mensen die kleurenblind zijn, laaggeletterden, mensen met een functionele beperking of beperkte gezondheidsvaardigheden. In de zorg is wordt dat nog belangrijker nu er meer zelfredzaamheid van patiënten wordt verwacht als het gaat om e-health, het elektronisch patiëntendossier en zelfstandig online zorgafspraken maken. Inclusief ontwerpen met actieve betrokkenheid van gebruikersgroepen is dus heel belangrijk. In dit artikel helpen we je op weg.

Laaggeletterden en e-health

Op dit moment zijn meeste e-health toepassingen nog ingewikkeld en lastig te hanteren voor lager opgeleiden en andere kwetsbare groepen zoals ouderen, migranten en mensen met beperkingen. Landelijk expertisecentrum Pharos is daarom begonnen met het programma 'e-health for all'

Volgens Pharos biedt e-health juist voor laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden veel mogelijkheden:

  • Beeld en geluid voor duidelijke uitleg
  • Pictogrammen die beter aansluiten op de belevingswereld van gebruikersgroepen
  • Directe feedback voor verheldering van de hulpvraag
  • Spraakherkenning en voorleesfunctie
  • Gedoseerde informatie en eenvoudige zinnen en woorden
  • Bekijken in eigen tempo, taal, tijd en eventueel samen met anderen

Met taalambassadeurs werd bijvoorbeeld een wensenlijst opgesteld voor begrijpelijke en toegankelijke e-health. Ook is er een quick scan beschikbaar waarmee zorgverleners de digitale vaardigheid van een patient in kaart kunnen brengen.

Digitale toegankelijkheid voor iedereen

Het is belangrijk om bij het ontwikkelen van e-health-toepassingen vanaf het begin rekening te houden met digitale toegankelijkheid. Bijvoorbeeld door op websites en in apps geen informatie over te dragen via kleur, video’s altijd van ondertiteling te voorzien en te zorgen dat gebruikers hulpapparatuur kunnen gebruiken, zoals een brailleleesregel. Hoe belangrijk dat is, kun je zien in onderstaande video:

Internationale richtlijnen als standaard in de zorg

Voor digitale toegankelijkheid bestaan internationale richtlijnen – de zogenaamde Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Deze richtlijnen zijn eind 2018 als standaard opgenomen  in de basisinfrastructuur van de zorg. Dat betekent dat alle digitale zorginformatie van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en ministerie van VWS voor iedereen toegankelijk en bruikbaar moet zijn. Voor overheidsorganisaties is dat sinds een jaar zelfs wettelijk verplicht. Maar ook andere organisaties moeten zich houden aan onder andere het VN-verdrag handicap. Dit verdrag regelt dat mensen met een beperking of chronische ziekte net als ieder ander kunnen leven en meedoen in de maatschappij. De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) die in Nederland geldt, is hierop aangepast. De wet verplicht dat informatie en diensten toegankelijk moeten zin voor iedereen, ook digitaal. Mensen die toch tegen een probleem aanlopen, hebben het recht om doeltreffende aanpassingen te vragen.

Meer lezen over digitale toegankelijkheid?

Top