Wat is e-health (precies)?

De definitie van e-health

"E-health gaat verder dan het technisch mogelijk maken of via internet versturen of opvragen van informatie. Het gaat om het gebruiken of toepassen van de techniek, om een hoger doel te bereiken. E-health brengt verbinding door het toepassen van digitale informatie. Hiervoor wordt informatie verzameld, geregistreerd, geanalyseerd, uitgewisseld, gebruikt en gecommuniceerd. Ook kan het toepassen van digitale informatie gebruikt worden voor beslisondersteuning, onderzoek en kwaliteitsdoeleinden om de zorg te verbeteren. E-health dient zowel de gezondheid als de gezondheidszorg."

Wat duidelijk blijkt uit deze definitie van Nictiz (2019) is dat e-health niet draait om techniek, maar om het gebruiken van digitale mogelijkheden om de zorg te verbeteren. En dat vraagt ook om een andere manier van werken. Om dat goed te kunnen doen is aandacht voor de menselijke en organisatorische kant heel belangrijk. Daar besteden we in deze special dan ook veel aandacht aan. 

Onder e-health valt meer dan je denkt

Je kunt vanuit verschillende perspectieven naar e-health kijken. Bijvoorbeeld vanuit het moment in het zorgproces dat je gebruik maakt van e-health, vanuit wie er gebruik van maakt of vanuit de technologische ontwikkeling. We zetten deze perspectieven op een rijtje.
We baseren ons daarbij op het rapport ‘Ordening in de wereld van e-health’ van Nictiz (2012) en het whitepaper ‘ e-health in de eerste lijn’ van ZorgImpuls (2018) - van wie wij ook de illustraties mochten hergebruiken.

1. Toepassing op verschillende momenten in het zorgproces

In het onderstaande schema zie je een aantal termen die gebruikt worden voor e-health op verschillende momenten in het zorgproces: van voorlichting en preventie tot het leveren en ondersteunen van zorg.

2. Wie gebruikt welke informatie en wie communiceert met wie?

E-health wordt zowel toegepast door patiënten als zorgverleners:

  • Patiënten gebruiken e-health in hun eigen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en voor het bijhouden van zelfmetingen. Of zij stellen leefstijldoelen in een applicatie voor zelfmanagement. Deze informatie kan vervolgens gedeeld worden met zorgverleners.
  • Zorgverleners gebruiken e-health voor de communicatie met patiënten. Denk aan inzage in het eigen elektronisch dossier, het maken van online afspraken, een e-consult of telemonitoring.
  • Zorgverleners gebruiken e-health voor de communicatie met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld voor het uitwisselen van medische gegevens, elektronisch doorverwijzen van patiënten of onderlinge consultatie.

3. De technologische invalshoek

De verdere ontwikkeling van e-health wordt ook gedreven door de technologische ontwikkeling. In het onderstaande overzicht vind je een overzicht van wat er op dit gebied speelt:

 

 

Top