Patiënten met hart- en vaatklachten beter doorverwijzen

Nieuwe pilots 'Gezonde zorg, Gezonde regio' van start

In deze regio werken zorgverleners met een zorgprogramma om mensen met hart- of vaatziekten de juiste zorg te geven. Het kan gaan om mensen die extra risico lopen door verhoogde bloeddruk, cholesterol en leefstijl of mensen die eerder een hart- of vaatziekte hebben gehad, bijvoorbeeld een hartinfarct of een beroerte. We spreken dan van een ‘cardiovasculair event’. Juist bij die mensen is het belangrijk dat zij goede vervolgzorg krijgen. In  drie gezondheidscentra gaan de huisartsen experimenteren met geautomatiseerde feedback om hun verwijzingen van patiënten met hart- en vaatklachten te verbeteren.

Uit de gegevens van de Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek (STIZON) blijkt dat patiënten die cardiovasculair event hebben meegemaakt niet altijd de goede vervolgzorg krijgen. Ook bleek uit die cijfers dat er is veel verschil is tussen huisartspraktijken hoe zij patiënten verwijzen met kans op een hartaandoening, bijvoorbeeld als zij pijn op de borst hebben (POB) of als is vastgesteld dat er sprake is van perifeer arterieel vaatlijden (PAV)). In drie gezondheidscentra gaan de huisartsen experimenteren met geautomatiseerde feedback om hun verwijzingen van  patiënten met hart- en vaatklachten te verbeteren. De kleinschalige proeven moet uitwijzen of de nieuwe werkwijze breder toepasbaar is. Het gaat hier om een vorm van e-health die tijdens het consult en daarna helpt om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Huisarts Huug van Duijn van Zorggroep Katwijk geeft een toelichting:

Zorgen dat patiënten na een cardiovasculair event altijd goede zorg krijgen

“De verschillen in zorg na een event tussen de huisartspraktijken konden niet verklaard worden door de verschillen in de populatie van de praktijken. Dus dan  moet je verder kijken. Dat doen we nu door slim gebruik te maken van de informatie die al in onze informatiesystemen zit”, vertelt Huug. “Ons doel is te zorgen dat patiënten na een event altijd goede vervolgzorg ontvangen. En dat patiënten met hart- en vaatklachten beter worden verwezen: alleen als het écht nodig is. Het is ook prettig dat de uitslag sneller beschikbaar als, zodat de patiënt weet wat er aan de hand is en dat patiënten snel terecht kunnen in het ziekenhuis als dat de ernst van de hartklachten dat vraagt. Op die manier worden patiënten tijdig, op de juiste manier en op de juiste plaats geholpen. Dat levert mogelijk een kostenbesparing op omdat onnodige zorg – zoals polibezoeken en DBC’s - voorkomen wordt. ”

Verwijzen op basis van een protocol en feedback van het ziekenhuis

Wat wordt er precies getest in de pilots? Huug vertelt: “Via Medicom - het huisartseninformatie­systeem - wordt een protocol aangeboden voor Pijn op de Borst (POB) en later ook voor Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV). Dit helpt mij als huisarts tijdens het consult om de juiste mensen met POB en PAV naar het ziekenhuis verwijzen. In Medicom Smart komt een functie, waarmee door het ziekenhuis automatisch feedback wordt geven over de verwijzingen van de afgelopen periode. Daardoor kunnen we toetsen of de verwijzing wel of niet terecht was. Op die manier kunnen we onze werkwijze en het protocol steeds verder verfijnen. Later - maar dat zal niet eerder dan begin 2020 worden - gaan we ook testen of we de gekozen technische oplossing ook kunnen gebruiken voor medicatiebeoordeling.”

Gezonde zorg, gezonde regio: met de juiste data de juiste zorg op de juiste plek

De pilots die in de drie gezondheidscentra starten, zijn onderdeel van het programma Gezonde zorg, Gezonde regio. Vanuit dit programma wordt onderzocht hoe met behulp van de juiste data de juiste zorg op de juiste plek kan worden gerealiseerd. De oplossingen die worden ontwikkeld en getest kunnen regionaal en landelijk worden uitgerold. Aan deze pilots werken de huisartsen mee van zorggroep Alphen op één lijn, Zorggroep Katwijk en Rijncoepel.

 

Top