Wat kan eHealth betekenen voor patiënten?

Digitale zorg staat hoog op de agenda bij de Patiëntenfederatie

Patiëntenfederatie Nederland heeft digitale zorg hoog op de agenda staan. De federatie ziet digitale zorg als een hulpmiddel voor: meer eigen regie, beter zelfmanagement, gemak, betere kwaliteit van leven en meer inzicht in eigen zorg en mogelijkheden, waardoor beter passende zorg mogelijk wordt. Patiëntenfederatie Nederland vindt dat digitale zorg ‘past bij deze tijd’ en dat het belangrijk is dat digitale zorg beschikbaar komt voor iedereen die er gebruik van wil maken. 

Voordelen voor zorggebruikers

In het boekje ‘eHealth in 60 minuten’ zet Liesbeth Meijnckens de voordelen  op een rijtje die zorggebruikers noemen: 

 • Het zorgt voor gemak
 • Het is tijd- en kostenbesparend
 • Je hebt meer eigen regie
 • Je kunt zelf het tijdstip van gebruik van zorgdiensten bepalen
 • Je hebt toegang tot (persoonlijke) informatie, meer inzicht in je eigen gezondheid
 • Je hebt inzicht in de opbouw en het verloop van de behandeling

Wat Reos daar aan kan toevoegen op basis van wat wij in de praktijk zien en horen is:

 • Patiënten hoeven niet steeds opnieuw hun verhaal te vertellen, doordat zorgverleners informatie delen.
 • De afstemming en daardoor kwaliteit van zorg verbetert door het delen van informatie tussen zorgverleners, bijvoorbeeld toedieningslijsten rond medicijnen die  apothekers, thuiszorgmedewerkers, ziekenhuizen en huisartsen met elkaar delen.
 • Toepassingen als voor ‘zorg op afstand’- zoals monitoring, thuismeten en domotica - zorgen ervoor dat de gezondheid van patiënten beter in de gaten wordt gehouden en er direct kan worden ingegrepen als dat nodig is.

“Er is nog een wereld te winnen. Laten we beginnen met de koplopers, de mensen die het nut van eHealth inzien. Dan wordt de rest vanzelf ook wel enthousiast. Wij kunnen zelf ook het nodige doen. Zo gaan wij samen met andere patiëntenkoepels extra aandacht vragen voor patiëntenparticipatie in de zorg. Wat is het en hoe doe je dat. Want uiteindelijk moeten we samen de zorg beter maken.”

Dianda Veldman, directeur van Patiëntenfederatie Nederland

De Patiëntenfederatie vroeg mensen op straat hoe zij denken over (de mogelijkheden van) eHealth:

Mogelijke nadelen

Behalve de voordelen, noemen patiënten ook nadelen (bron: eHealth in 60 minuten)

 • Onzekerheid over de privacy en veiligheid van vertrouwelijke gegevens
 • Informatie is niet altijd betrouwbaar
 • Er is minder persoonlijk contact
 • De kosten van de aanschaf van apparatuur
 • Falende en gebruiksonvriendelijke technologie
 • Niet iedereen heeft de benodigde vaardigheden
  (zie hierover ook het artikel over toegankelijkheid van eHealth voor iedereen)
Top