voor wie?

Gemeenten en sociaal domein

Steeds duidelijker wordt hoe belangrijk het is breder naar gezondheid te kijken dan puur medisch. Bij het ervaren van gezondheid doen alle levensdomeinen er toe en spelen gemeenten een steeds belangrijkere rol. In veel wijken zijn professionals in zorg en welzijn bezig een netwerk te vormen, over domeinen heen. Samen met en rondom de inwoners die soms patiënt of cliënt zijn, maar altijd vooral mens. Reos begeleidt en adviseert op verschillende manieren bij deze nieuwe samenwerkingen in gemeenten en wijken vanuit verschillende rollen

Van gezondheidsnota naar concrete gezamenlijke acties 

Hoe maak je als gemeente een Gezondheidsnota en daaruit voortkomende uitvoeringsagenda samen met de betrokken zorg en welzijnspartijen? 
Bij zo'n belangrijk onderwerp, waar je veel verschillende partijen actief bij wilt betrekken, kan het van grote waarde zijn om een onafhankelijk procesbegeleider te hebben. Dat maakt de kans groter dat ook anderen hun eigen rol oppakken en het niet gezien wordt als een verantwoordelijkheid van de gemeente alleen.  

Reos kan op verschillende manieren helpen bij het vormgeven van gezondheidsbeleid voor een gemeente. We kunnen input ophalen bij anderen en hebben hiervoor verschillende werkvormen. We kunnen een gezondheidsnota helpen 'vertalen' naar concrete acties en prioriteiten. Gemeenten kunnen daarbij profiteren dat Reos de belangen en werkwijzen van zowel gemeenten als de eerstelijn goed kent, voor de verbinding kan zorgen, weet wat er speelt in de regio en goede contacten en kennis heeft van projecten die aansluiten bij dit onderwerp.

Actieve rol bewoners bij socialere en gezondere wijk 

In veel gemeenten zijn er wensen en plannen om wijken socialer en gezonder te maken. Dat heeft alleen echt duurzaam effect als de inwoners daar zelf ook een actieve rol in hebben. En dat blijkt vaak heel lastig. Hoe betrek je inwoners echt? Niet alleen om aan de voorkant input te geven, maar om echt actief mee te (blijven) denken over oplossingen en ze ook mee uit te voeren? Reos ondersteunt daar op veel verschillende manieren bij.

Zoals bijvoorbeeld bij Stevenshof Vitaal. Als programmamanager begeleidt Reos dit proces in opdracht van de gemeente Leiden en Zorg en Zekerheid. Vanaf het begin hebben de bewoners zelf een prominente rol. Zowel bij het in kaart brengen van de issues die leven en de behoeften die er zijn, tot het bedenken wat zij zelf kunnen doen. Zowel op het gebied van gezond eten, als meer bewegen, meer groen en ontmoeting zijn er ideeën ontstaan en uitgewerkt die nu ook zichtbaar worden en bruikbaar.

Meer weten over wat Reos kan betekenen? Neem contact met ons op.

Top