thema's

Zelfanalyse voor Wijksamenwerkingsverbanden

Hoe geeft u richting aan uw wijksamenwerkingsverband (WSV)? Hoe wordt er onderling samengewerkt binnen het WSV en hoe is de samenwerking met andere partners zoals het sociaal domein?

Met de door Reos ontwikkelde WSV Zelfanalyse krijgt u zicht op de sterke en ontwikkelpunten van het WSV op 4 thema's:

  • Maatschappij en meerwaarde: zijn bedoeling en meerwaarde van het WSV duidelijk?
  • Organisatie en overleg: is het WSV efficiënt ingericht?
  • Cultuur en verbeteren: is de omgang met elkaar binnen het WSV prettig?
  • Persoon en werkplezier: is het werken binnen het WSV inspirerend en lonend?

Aan de hand van de antwoorden op een vragenlijst die alle zorgverleners binnen het WSV invullen worden de meest opvallende resultaten besproken met een afvaardiging van alle disciplines van het samenwerkingsverband. Met elkaar worden de uitkomsten geïnterpreteerd en wordt bedacht welke zinvolle stappen kunnen worden gezet om het WSV verder te ontwikkelen. 

De WSV Zelfanalyse kan worden gebruikt als onderdeel van het kwaliteitsbeleid van het WSV. 

Meer weten over de zelfanalyse voor wijksamenwerkingsverbanden? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie, een voorbeeldpresentatie of om te bespreken of de analyse iets is voor uw WSV. 
Jan Kamp: 06 514 093 86, of Ariene Volmer: 06 184 255 61.
 

Netwerkkaart

Op de Netwerkkaart vindt u de beroepsnetwerken en themanetwerken uit de eerstelijnszorg in Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. In een later stadium voegen we ook andere typen netwerken toe.

Een krachtenbundeling van zorgprofessionals is een voorwaarde om samenhangende zorg te organiseren. Adviseurs van Reos begeleiden vele van deze netwerken.

Wilt u dat uw netwerk ook gevonden wordt door andere (zorg)professionals? U kunt uw regionale netwerk aanmelden voor deze kaart. Stuur een e-mail aan Marieke van Schie, aanspreekpunt netwerkvorming.

Top