Gezonde zorg, Gezonde regio - populatiemanagement

Actief meedoen in de samenleving wordt ondersteund door een preventieve en pro-actievere aanpak; zorg alleen is onvoldoende. Als zorg nodig is, moet die dichtbij geboden worden en van goede kwaliteit zijn. Wanneer zij dat nodig hebben, moeten zij de zorg en ondersteuning krijgen die bij hen past. Reos adviseur Hanneke Zandbergen werkt in opdracht van Gezonde zorg, Gezonde regio en helpt daar de doelen van de initiatiefnemers te realiseren. 

In het programma worden  gezondheidsdata van mensen met aandoeningen inzichtelijk gemaakt voor zorgverleners en voor mensen zelf. Op die manier kunnen patiënt en zorgverlener in overleg betere keuzes maken om te werken aan gezondheid.   Zorgprofessionals worden in het programma uitgedaagd om buiten de bestaande kaders na te denken over de juiste zorginterventies op individueel niveau. Ook de zorginhoudelijke pilotgroepen worden door adviseurs van Reos begeleid. Daarnaast biedt Reos communicatieadvies. 

Gezondheidsdata inzichtelijk en pilotgroepen gestart.

VWS-proeftuin
Gezonde zorg, Gezonde regio is één van de negen landelijke VWS-proeftuinen op het gebied van populatiemanagement.

Binnen het programma krijgen professionals en patiënten de kans om samen te ontdekken wat zij voor pro-actieve en beter afgestemde zorg nodig hebben. Daarvoor worden kleinschalige experimenten uitgevoerd. Succesvolle pilots worden geïmplementeerd, onder meer via Knooppunt Ketenzorg.

Verbeterplannen
Begin 2015 heeft Reos adviseur Hanneke Zandbergen in samenspraak met de stuurgroep van het programma het projectplan opgesteld en de organisatie van het programma uitgewerkt.  Aan de hand van dit projectplan zijn in 2015 de zorginhoudelijke pilotgroepen gestart: COPD , CVRM, diabetes en ouderen. Zij hebben verbeterplannen gemaakt. Als de besluitvorming rond is worden deze plannen in 2016 uitgevoerd. 

Eind juni 2015 hebben de initiatiefnemers: Stichting Rijncoepel, Alrijne zorggroep, Zorgbelang Zuid-Holland en Zorg en Zekerheid de voorgenomen samenwerking bevestigd met het ondertekenen van een overeenkomst. Ook hebben SCAL Medische Diagnostiek en Alphen op één lijn! toen aangegeven de ambitie van het programma te onderschrijven en actief te willen gaan participeren in het programma. Per 2016 zijn ook zij officieel aangesloten en ligt er een stevige basis om in de experimenten actief aan de slag te gaan met pro-actieve en beter afgestemde zorg.

De volgende stap is het creëren van een stevigere basis voor preventieve activiteiten. Dat kan niet zonder de GGD en gemeenten. De GGD heeft eind 2015 aangegeven hier in 2016 graag over mee te denken. Zo maken wij gestaag de beweging van nazorg, naar voorzorg. Reos draagt daar graag aan bij.

Top