Ouderenzorg

De zorg rondom kwetsbare ouderen wordt niet altijd goed gecoördineerd. Zorgprofessionals vanuit de eerste lijn en gemeente voeren taken dubbel uit. Zowel in Amstelland als Haarlemmermeer heeft Reos het invoeren van wijkgericht werken onder zorgprofessionals begeleid. Dit is een nieuwe werkwijze waarin de huisarts, praktijkondersteuner-ouderen, wijkverpleegkundige en ouderenadviseur van de gemeente de zorg voor een oudere met elkaar afstemmen in een periodiek overleg. 

Signalen van een niet-pluis gevoel bij ouderen in de wijk worden gezamenlijk besproken op dit overleg. Dit maakt dat er tijdig en proactief ingegrepen kan worden in de situatie van de oudere. Hierdoor kunnen onnodige ziekenhuisopnames worden voorkomen.

Periodiek overleg over ouderen in de wijk.

Kwaliteit van leven
Betere afstemming en samenwerking leidt ook tot meer kwaliteit van leven van ouderen. Dat is de uitkomst van de pilot in de Haarlemmermeer die in 2015 is afgerond. De pilot is een succes en de opdrachtgevers: Gemeente Haarlemmermeer en Zorg en Zekerheid, hebben daarom besloten de pilot komend jaar uit te rollen naar andere huisartsenpraktijken. Ook in Amstelland is dit periodieke overleg met zorgprofessionals en professionals van de gemeenten ingevoerd. Dit gebeurde in Amstelland in opdracht van de Alliantie, een platform waarin Huisartsen Coöperatie Amstelland, ziekenhuis Amstelland en thuiszorgorganisaties de zorg voor ouderen met elkaar afstemmen.

Reos coördineerde de bijeenkomsten van dit platform. In opdracht van de Alliantie beschreef Reos een werkdocument ‘Hoe te handelen bij acute zorgvragen van ouderen’ dat voor zorgverleners een handvat biedt wat te doen en wie te benaderen in het geval er een acute zorgvraag bij een oudere optreedt. 

Vragen over deze pagina?

Top