Zorg voor mensen met een chronische aandoening

Het aantal mensen met een chronische aandoening is toegenomen en neemt nog steeds toe. Volgens het RIVM telt Nederland op dit moment 5,3 miljoen mensen met een chronische aandoening. Vooral als mensen ouder worden hebben ze vaak meerdere chronische aandoeningen tegelijkertijd. Dat probleem komt in richtlijnen en zorgprogramma’s soms onvoldoende aan de orde.

Mensen met een chronische aandoening vinden eigen regie steeds belangrijker. In feite maakten ze al veel eigen keuzes in het omgaan met de ziekte, leefstijl, voeding en medicijnen, maar de zorgverlening hield daar soms onvoldoende rekening mee. 

Informatie delen
Door de toename van het aantal mensen met chronische aandoeningen en de behoefte aan eigen regie moeten zorgverleners – nog meer dan vroeger– goed samenwerken. Patiënten verwachten dat de zorgverleners die bij hen betrokken zijn informatie delen en van elkaars beleid op de hoogte zijn.

Goed functionerende zorgketens en op elkaar aansluitende werkafspraken.

Het soepel laten scharnieren van verschillende zorgmomenten heeft veel voordelen: de patiënt ervaart betere zorg, de kans dat iets dubbel gedaan wordt of wordt overgeslagen wordt kleiner en onnodige ziekenhuisopnames kunnen worden voorkomen als de chronische ziekte beter behandeld wordt. Reos adviseerde bij het maken van samenwerkingsafspraken tussen diverse zorgprofessionals en hielp bij het creëren van draagvlak zodat de afspraken beter uitgevoerd werden. 

Ketenzorgprogramma’s
In opdracht van Knooppunt Ketenzorg begeleidden Reos adviseurs werkgroepen van eerstelijnszorgprofessionals bij het ontwikkelen en actualiseren van regionale ketenzorgprogramma’s. Hierdoor is een stap gemaakt naar goed functionerende zorgketens, goed op elkaar aansluitende werkafspraken en minder overlap in zorgtaken. Mensen die zorg nodig hebben kunnen hierdoor rekenen op beter afgestemde zorg. Er zijn goede regionale werkafspraken gemaakt tussen eerstelijnsprofessionals voor ouderenzorg, Astma en Hartfalen. De afspraken voor COPD zijn geactualiseerd en afgestemd met Alrijne Zorggroep en LUMC op basis van de laatste inzichten en richtlijnen. 

Reos draagt bij aan het innoveren van chronische zorg met het programma Gezonde zorg, Gezonde regio  in opdracht van regionale organisaties in de zorg, de GGD, een belangenvertegenwoordiger van patiënten en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. 

Top