Palliatieve zorg

Zorgverzekeraars en zorgverleners zien het belang van een goede kwaliteit van palliatieve zorg thuis of in een hospice. Mensen in de laatste fase van hun leven sterven het liefste thuis of bijna thuis. Het doel van PATZ is om de samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleegkundigen, apothekers en andere relevante disciplines te verbeteren. Op deze manier kunnen patiënten in de laatste fase van hun leven, de juiste zorg op het juiste moment krijgen. Hiermee worden tevens onnodige ziekenhuisopnamen en ambulance-ritten voorkomen. 

Bij startende PATZ-groepen geeft Reos voorlichting over de bedoeling van PATZ en adviseert over de samenstelling van de groep. Verder verzorgt Reos de eerste bijeenkomsten het technisch voorzitterschap. Indien de groep samenwerkingsafspraken wil maken, adviseert Reos bij het opstellen van deze afspraken.

Samenwerkingsafspraken palliatieve zorg.

Afspraken
In 2015 waren er vier PATZ groepen actief in het werkgebied van Reos: Katwijk-Rijnsburg, Roelofarendsveen en Waddinxveen en Alphen aan den Rijn. De eerste drie genoemde PaTz-groepen hebben met name intervisie en deskundigheidsbevordering op de agenda staan. In Alphen aan den Rijn werkt Reos met eerstelijns zorgverleners aan het maken van afspraken op het gebied van palliatieve zorg. Hierbij zijn huisartsen, apothekers, wijkverpleegkundigen en een oncologisch fysiotherapeut betrokken

Top