Wijkgericht werken

Als professionals uit zorg en welzijn elkaar beter weten te vinden kunnen zij werkafspraken maken over specifieke doelgroepen, zoals jongeren met overgewicht of mensen met psychosociale klachten. Door deze samenwerking kunnen zij eerder de juiste actie ondernemen om deze kwetsbare groepen mensen te helpen en in sommige gevallen vroegtijdig in te grijpen om grotere gezondheidsproblemen te voorkomen.

Reos heeft een brugfunctie tussen zorg en welzijn in meerdere projecten, waaronder het JOGG-project voor jongeren met overgewicht en ‘Welzijn op recept’ voor mensen met psychosociale klachten. 

Jongeren op Gezond Gewicht
Eén op de zeven Nederlandse jongeren heeft op dit moment overgewicht en dit is een groeiend probleem. Het brengt ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee omdat het kan leiden tot bijvoorbeeld obesitas en diabetes. Om jongeren op gezond gewicht te houden en hen gezond gedrag aan te leren werken een aantal partijen intensief samen op het gebied van de opvoeding, voeding en beweging in het project Jongeren op Gezond Gewicht. 

Werkafspraken tussen zorg, welzijn en gemeenten.

In vijf Jongeren op Gezond Gewicht - gemeenten (JOGG): Leiden, Katwijk, Haarlemmermeer, Aalsmeer en Uithoorn begeleidde Reos zorgverleners uit eerste en tweede lijn, jeugdartsen en GGD, welzijn en maatschappelijk werk, bij het maken van werkafspraken over wie, wanneer, welke zorg levert bij een jongere met overgewicht. Zo worden onder meer dubbeldiagnoses voorkomen en kan gezamenlijk en effectief de juiste zorg gegeven worden. Op de lange termijn leveren deze afspraken een duurzame en kosteneffectieve zorg (de juiste zorg op de juiste plek) en een goede samenwerking tussen zorgverleners op.

Welzijn op Recept
Reos adviseerde in opdracht van huisartsenpraktijken en welzijnsorganisaties bij het project ‘Welzijn op recept’. Dit project helpt mensen hun eigen kracht aan te boren door deel te nemen aan vrijwilligersactiviteiten. Een groot deel van deze mensen komt regelmatig bij de huisarts met psychosociale problemen door ingrijpende gebeurtenissen zoals relatieproblemen of het verlies van een partner. Deze psychosociale problemen uiten zich vaak in lichamelijke klachten, zoals somberheid, stress en angstklachten. Door de inzet van een welzijnscoach die mensen begeleidt naar vrijwilligersactiviteiten, neemt hun welzijn (en hun gezondheid) toe. Reos heeft inmiddels in meerdere gemeenten, zoals Warmond, Leiden en Noordwijk, geadviseerd bij de opzet van een plan van aanpak. De opdrachtgevers zijn blij met de ervaring die Reos inbrengt, waardoor het proces om ‘Welzijn op recept’ te introduceren sneller en professioneler verloopt. 

Vragen over deze pagina?

Top