Netwerkontwikkeling

Reos stimuleert netwerkvorming om goede zorg in de keten te realiseren, tegen lagere kosten. Als eerstelijnspraktijken een netwerk vormen of er op thematisch niveau een netwerk is, vormen zij een goed aanspreekpunt voor andere organisaties uit de zorg, het sociaal domein en de zorgverzekeraars. Gezamenlijk hebben zij het mandaat om regionaal namens de beroepsgroep te kunnen spreken. Deze positie maakt het mogelijk om zorgbeleid af te stemmen en goede verwijs- en terugverwijs afspraken te maken.

Netwerkvorming zijn veranderprocessen die tijd vergen en complex zijn. Reos ondersteunt en stimuleert netwerkvorming tussen professionals met haar expertise en ervaring, zodat de kostbare vrije tijd die professionals in het netwerk investeren ook zo effectief mogelijk wordt gebruikt. Netwerken bevinden zich in verschillende fasen van volwassenheid en professionaliteit. Reos heeft de bestaande netwerken en de bijbehorende fasen in kaart gebracht met als doel om hen nog beter te begeleiden.

Netwerk apothekers
Reos adviseur Monica van Papendrecht heeft apothekers in Zuid-Holland Noord geadviseerd bij het vormen van een netwerk. Het netwerk is een aanspreekpunt namens de regionale farmacie. Apothekers behartigden al langer regionale thema’s als ketenzorg, medicatieoverdracht en thuiszorg. Altijd op persoonlijke titel, waarbij het onduidelijk was wie mandaat had om namens de apothekers te spreken met externe partijen. In 2016 heeft dit geleid tot de officiële oprichting van het apothekers netwerk Vereniging Eerstelijnsapothekers Rijnland.

Netwerk: regionaal spreken namens de beroepsgroep


Netwerk Oncologie Fysiotherapeuten
Oncologie Fysiotherapeuten uit regio Rijnland, Groene Hart en Haaglanden hebben een regionale samenwerking gestart met het netwerk NOFY. Zij dragen zorg voor een regionale uniforme werkwijze van beweegtherapie en begeleiding voor patiënten met kanker. Samenwerkingspartners zoals ziekenhuizen, revalidatiecentra, huisartsen en diëtisten kunnen rekenen op één aanspreekpunt vanuit oncologiefysiotherapeuten. Reos adviseur Sabine Mira Ferrer begeleidt NOFY in 2016 naar een volgende stap in netwerkvorming. Ook adviseert zij over het draagvlak in de samenwerking, zodat meningen gehoord worden en initiatieven gedragen.

Netwerken praktijkondersteuners
Reos adviseurs Marieke van Schie en John Hoenen adviseren in Amstelland, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord netwerken van praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijk. Deze netwerken zijn vooral gericht op ontmoeting en kennisdeling. 

Het Diëtistennetwerk Zuid-Holland Noord, het Regionaal Overleg Diëtisten Midden-Holland, de expertgroepen Angst- en stemmingsstoornissen en de Diëtistengroep Haarlemmermeer zijn begeleid door Reos adviseur Marieke van Schie. Dit laatste netwerk is overgenomen door Haarlemmermeer Ketenzorg. Reos verzorgde voor de Diëtistengroep Katwijk een beleidsmiddag. Hiermee legden zij de basis voor een meer-jaren-werkplan.

Netwerken in Midden-Holland
De praktijken van eerstelijnszorgverleners uit Lekkerkerk, Krimpen aan de Lek, Ouderkerk aan de IJssel vormen onder begeleiding van Reos adviseurs Ellen Binnema en John Hoenen multidisciplinaire netwerken. Multidisciplinaire afspraken worden gemaakt over neurologische aandoeningen, chronische pijn en vermoeidheid, depressie en angststoornissen, obesitas en oncologische revalidatie.

Netwerk kinder- en jeugd GGZ
Op verzoek van zorgprofessionals uit de kinder- en jeugd GGZ in Uithoorn begeleidt Reos adviseur Sabine Mirrer Ferrer bij netwerkvorming. Kinder- en jeugd zorgverleners met verschillende achtergronden en specialisaties in de eerste lijn hebben elkaar leren kennen. Ook verkenden zij of zij samen het multidisciplinaire netwerk voor kinderen en jongeren met psychische problemen kunnen verstevigen. Door alle veranderingen in de jeugdzorg is het extra belangrijk dat zij elkaar in de zorg dichtbij huis en in de basiszorg goed weten te vinden.

Top