Zelfmanagement

Eigen regie, persoonsgerichte zorg en zelfmanagement  zijn de nieuwe toverwoorden binnen de chronische zorg. Zorgverleners zoeken hoe zij zelfzorg kunnen ondersteunen en die aanpak kunnen integreren in hun zorgprogramma’s. Reos begeleidt zorgprofessionals om die nieuwe rol inhoud te geven.

Drie multidisciplinair werkende samenwerkingsverbanden in de zorg volgden een Leertraject Zelfmanagement begeleid door Reos adviseurs Ellen Binnema , Eva van Steenbergen en John Hoenen. Het leertraject bestaat uit een scholing, het opstellen van een plan van aanpak en evaluatiebijeenkomsten. Reos begeleidt deze stappen en helpt de teams met haar expertise  om een goed samenspel tussen visie, doelen en activiteiten te realiseren. Ook bij het invoeren van zelfmanagement in de dagelijkse praktijk begeleidt Reos. 

Gedragsverandering
Om tot een gedragsverandering te komen is meer nodig dan scholing; daarom stimuleert Reos peercoaching. Peercoaching is het begeleiden van een collega met als doel het functioneren van die collega te verbeteren door feedback te geven op zijn handelen. De collega die gecoacht wordt en de begeleider leren hier beiden van. Een externe coach (via Reos georganiseerd)  helpt mensen over de eerste drempelvrees heen, want elkaar coachen en feedback geven kan best spannend zijn. Lees het interview met huisarts Frank Zuure en praktijkverpleegkundige Elly Winkler die een Leertraject Zelfmanagement volgden bij Reos. 

Drie leertrajecten Zelfmanagement.

Ook heeft Reos heeft drie strategieën ontwikkeld om het gedachtegoed van zelfmanagement regionaal te verspreiden. De eerste is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden bij individuele zorgprofessionals hoe zij mensen met gezondheidsklachten beter kunnen ondersteunen. De tweede is gericht op het coachen van zelfmanagement ‘ambassadeurs’ in teams en de derde strategie richt zich op begeleiden van zorgcoördinatoren en managers hoe zij zelfmanagement beleidsmatig op kunnen pakken. 

Scan & Plan
Zorggroepen kunnen vanaf eind 2015 gebruik maken van Scan & Plan van het samenwerkingsverband Zelfzorg Ondersteund, samenwerkingspartner van het ROS-netwerk waar Reos onderdeel van is.  De Scan & Plan bestaat uit enkele bijeenkomsten; daarin kunnen zorggroepen snel nagaan wat zij al gerealiseerd hebben op zelfmanagementgebied en wat er nodig is om samen de volgende stap te zetten. Als voor de uitvoering van de vervolgplannen extra middelen nodig zijn kan een beroep gedaan worden op gelden die zorgverzekeraars hebben samengebracht. 

In 2016 continueert Reos het begeleiden van zorgprofessionals op zelfmanagement.

Top