Kwaliteit van zorg

Het verbeteren van de kwaliteit van zorg wordt door Reos vaak aangepakt met leanmethodieken en certificeringstrajecten. Ook in 2015 hebben enkele praktijken en zorginstellingen met hulp van Reos hun proces- en structuurkwaliteit verbeterd. Dergelijke advisering over praktijkvoering, organisatie en kwaliteitshandboeken wordt gewaardeerd vanwege de praktische inslag.  

Maar Reos denkt mee over het zinvol meten van kwaliteit van zorg en het juiste gebruik van beschikbare gegevens om de uitkomstkwaliteit te verbeteren. Er werd een discussie over indicatoren begeleid voor deelnemers van Knooppunt Ketenzorg en op een bijeenkomst van Netwerk Kwaliteit van InEen verzorgde John Hoenen een goed gewaardeerde workshop over het beter bespreken van benchmarkcijfers voor zorggroepen.

Zorguitkomsten
In al deze activiteiten wordt duidelijk dat kwaliteit van zorg geen statisch begrip is, maar steeds nieuwe invulling krijgt. Zorgprofessionals en Reos zoeken samen naar efficiënte oplossingen die meerwaarde voor de praktijk hebben. Daarbij gaat het steeds minder om verantwoording en wat anderen aan kwaliteitsparameters eisen, maar wordt vooral de professionele nieuwsgierigheid aangewakkerd. Welke gegevens heb je als professional nodig om goed zicht te krijgen op verschillen in zorguitkomsten tussen patiënten en die adequaat te kunnen verklaren?

Zinvol meten van kwaliteit van zorg

Reos adviseur Judith Ruijs heeft eerstelijns praktijken en Geïntegreerde Eerstelijnssamenwerkingsverbanden geadviseerd bij het behalen van het HKZ/ISO keurmerk. Reos bouwt samen met de opdrachtgever aan een kwaliteitssysteem, waarbij de werkvloer centraal staat. Op deze wijze gaat een kwaliteitssysteem als instrument leven in de praktijk en helpt medewerkers het gezamenlijke doel voor ogen te houden.

HKZ-keurmerk
De Geïntegreerde Eerstelijnssamenwerkingsverbanden zijn vanuit Zorg en Zekerheid contractueel verplicht om binnen vijf jaar na het sluiten van de eerste overeenkomst met de zorgverzekeraar, het HKZ-keurmerk voor multidisciplinaire eerstelijns samenwerkingsverbanden te behalen op niveau 1. Bij dit eerste level gaat het om de vraag op welke wijze een GEZ de patiënt centraal heeft gezet. In 2015 begeleidde Reos drie samenwerkingsverbanden.

Bij eerstelijns praktijken kwam de vraag met name van fysiotherapie,- en psychologiepraktijken. Ook in deze situaties koos Reos ervoor om de werkvloer centraal te stellen en van hieruit te werken aan een dynamisch kwaliteitssysteem. In 2015 heeft Reos twee fysiotherapiepraktijken en twee GGZ-instellingen geadviseerd.

Top