Gemeenschappelijke aanpak sociale domein en eerstelijnszorg bij gezonde leefstijl

Advies Reos bij het samenbrengen van partijen

Gemiddeld één op de acht Nederlandse kinderen heeft overgewicht en dat is een groeiend probleem. Het brengt ernstige gezondheidsrisico's met zich mee. Verschillende professionals en organisaties binnen en buiten de zorg hebben met kinderen, jongeren en ouders te maken op het gebied van zorg, opvoeding, voeding en beweging. Maar samenwerking of zelfs afstemming ontbreekt nagenoeg. Een integrale aanpak is nodig om het probleem structureel aan te pakken. Reos adviseerde bij het samenbrengen van partijen om interventies beter op elkaar af te stemmen.

Aanpak: 
Reos heeft geadviseerd bij het in kaart brengen van het beschikbare aanbod, het samenbrengen van partijen en bij het (door)ontwikkelen van geschikt aanbod binnen en buiten de zorg. Vanuit de uitgangspunten ontzorgen en toekomstbestendigheid is het bestaande aanbod beter op elkaar aangesloten en zijn (preventieve) activiteiten georganiseerd.

Betrokken disciplines:
Eerstelijnszorgverleners (huisartsen, (kinder)fysiotherapeuten, - oefentherapeuten, -diëtisten en –psychologen), CJG, gemeentelijke welzijns- en sportorganisaties, maatschappelijk werk, gemeente Katwijk, zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid.

Peter Méjan, JOGG-regisseur gemeente Katwijk: “Met een gemeenschappelijke aanpak door zorgverleners, welzijn, sportinstanties en scholen kunnen we kinderen en hun ouders helpen om een gezonde leefstijl te ontwikkelen”

Lees ook:

Resultaten

Resultaten gemeenschappelijke aanpak gezonde leefstijl:

Voor zorgverlener:

  • Consensus binnen wijk of gemeente over aanpak
  • Helder verwijsschema waarop staat wie welke zorg kan leveren
  • Samenwerking met andere zorgprofessionals en instanties, onder andere over verwijscriteria en monitoringInterventies die op elkaar aansluiten of elkaar zelfs versterken

Voor kinderen, jongeren en ouders:

  • Ook in toekomst betaalbare zorg, advies en begeleiding op maat op de juiste plek
  • Laagdrempelig aanbod
  • Monitoring door professionals
  • Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen leren gezonde keuzes te maken
Top