Ketenpartners geboortezorg implementeren Geboortemail en Groepsvoorlichting

2016 Stond in het teken van de integrale geboortezorg. Vanuit het Verloskundige Samenwerkingsverband (VSV) Leiden zijn verschillende integrale producten geïmplementeerd zoals geboortemail en groepsvoorlichting. Vanuit het VSV Alrijne Leiderdorp zijn zorgpaden voor kwetsbare zwangeren ontwikkeld. Reos adviseurs Annemarie van der Stee en Neline van Toor adviseerden en begeleidden hierbij en coördineerden diverse discipline overstijgende overlegstructuren

Ketenpartners in de geboortezorg werkten samen aan integrale zorg voor alle zwangeren:

Geboortemail en groepsvoorlichting
Partners uit de geboorteketen werkten nauw samen aan uniforme informatievoorziening voor alle zwangere vrouwen onafhankelijk of ze in zorg zijn in de eerste of tweede lijn. Er zijn twee producten ontwikkeld: Geboortemail en vier groepsvoorlichtingsbijeenkomsten als regulier onderdeel van het voorlichtingsproces. Met deze integrale producten heeft het samenwerkingsverband Geboortezorg Leiden e.o. een grote stap gezet in de integrale geboortezorg. Adviseurs Annemarie van der Stee en Neline van Toor hebben de werkgroep ondersteund en het proces versneld wat heeft geleid tot een regio brede uitrol eind 2016.

Ketenpartners werkten samen aan integrale zorg voor alle zwangeren

Zorgpaden kwetsbare zwangere
Vanuit het VSV Alrijne Leiderdorp zijn voor de gehele regio zorgpaden voor kwetsbare zwangeren ontwikkeld. De betrokken Reos adviseurs ondersteunen en adviseren de werkgroep.

Betrokken disciplines: eerste- en tweedelijns verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg

Het project Integrale geboortezorg van het samenwerkingsverband Geboortezorg Leiden e.o. is eind 2016 gestopt maar de uitrol van de integrale samenwerking blijft doorgaan.

Lees ook:

Resultaten

Resultaten implementeren Geboortezorg en Groepsvoorlichting:

Samen met de werkgroep voorlichting:

  • Regio brede uitrol Geboortemail
  • Regio brede uitrol groepsvoorlichting

Samen met de werkgroep proces en kwaliteit:

  • Ontwikkeling en realisatie van zorgpaden kwetsbare zwangeren

 

 

 

Top