Lokale verwijs- en terugverwijsafspraken tussen GGZ partijen

Reos adviseerde bij het maken van de GGZ afspraken

GGZ partijen in Haarlemmermeer realiseren gezamenlijk in een netwerk betere geestelijke gezondheidszorg. Dit om de beoogde verschuiving in deze zorg goed te laten verlopen, namelijk: minder zorg en begeleiding in de tweede lijn, meer in de eerste en nulde lijn. Reos adviseur Eva van Steenbergen adviseerde bij het integraal samenwerken in de GGZ en de afspraken over verwijzen en terugverwijzen.

Vraagstuk:
Om de beoogde substitutie van zorg te realiseren is een optimale samenwerking noodzakelijk tussen het sociaal domein, de eerste lijn, de GBGGZ en de SGGZ. In een netwerk is deze samenwerking goed te realiseren. De samenwerkende huisartsen Haarlemmermeer, coöperatie Psyzorg Haarlemmermeer Kennemerland (GBGGZ) en GGZ Ingeest (SGGZ) hebben in 2016 een start gemaakt met de vorming van het kleinschalige Netwerk GGZ Haarlemmermeer.

Aanpak:
Het GGZ netwerk Haarlemmermeer maakte een actieplan dat is gericht op het doelmatig integraal werken in de GGZ met extra aandacht voor afspraken over verwijzen en terugverwijzen. En de communicatie daarover tussen de eerstelijnszorg, de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en de Specialistische GGZ (SGGZ). Aan Reos de opdracht om te begeleiden bij de uitvoer van het actieplan, het opstellen van verbetervoorstellen en mee te denken over implementatie van verbeteringen. Reos adviseerde het netwerk vanuit een brede ervaring met het opzetten van ketenzorgafspraken in verschillende regio’s.

Heldere regionale verwijs- en terugverwijsafspraken in GGZ samenwerking

Het eerste aandachtspunt van het netwerk was de onduidelijkheid wegnemen over wie, wanneer welke taak heeft en welke informatie de patiënt moet hebben als hij of zij wordt verwezen of terugverwezen. De uitdaging was het maken van goede afspraken over wie wanneer wat doet en het realiseren van goede, korte communicatielijnen. Reos adviseur Eva van Steenbergen adviseerde en begeleidde bij het maken van de afspraken. Heldere verwijs- en terugverwijsafspraken zijn het resultaat. Begin januari zijn de algemeen bestaande afspraken aangescherpt voor de lokale situatie, om zo het zorgproces voor patiënten met psychische klachten nog beter te stroomlijnen. Lees ook het nieuwsbericht: Netwerk GGZ Haarlemmermeer stroomlijnt zorgproces GGZ (januari 2017).

De partijen vertegenwoordigd in het netwerk weten wat nodig is voor verwijzing en terugverwijzing. Het netwerk fungeert als regionaal platform waar samenwerking binnen de GGZ kan worden besproken en opgevolgd. Deelnemende partijen zijn aanspreekbaar op het leveren van kwaliteit conform de overeenkomen afspraken. 
De verwijs- en terugverwijsafspraken moet bijdragen aan een zorgvuldige, vloeiende verwijzing en overdracht tussen de verschillende spelers op het gebied van GGZ in Haarlemmermeer.

Betrokken disciplines: 
Huisarts, Praktijkondersteuner GGZ, Generalistische Basis GGZ, Specialistische GGZ

Lees ook:

Resultaten

Resultaat advies bij integraal samenwerken in de GGZ: 

  • Heldere GGZ verwijs- en terugverwijsafspraken voor zorgprofessionals in Haarlemmermeer
  • De patiënt, GGZ zorgverleners en hun samenwerkingspartners kunnen rekenen op een uniforme kwaliteit van de huisarts en praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige GGZ 
  • Minder dubbele activiteiten en een kortere wachttijd door effectieve afspraken over communiceren voor zorgprofessionals

 

Top