Workshop ‘samenwerken in de GES’ bij stichting Meerkracht

Reos ontwierp interactief programma en begeleidde de bijeenkomst

Hoe overtuigd zijn zorgverleners van de meerwaarde van eerstelijnssamenwerking? Wat vinden patiënten belangrijk? En hoe kunnen we dit vormgeven in ons samenwerkingsverband? Stichting Meerkracht, met daarin drie samenwerkingsverbanden, wilde op een themabijeenkomst stil staan bij de meerwaarde van eerstelijnssamenwerking. Reos ontwierp een interactief programma en begeleidde de bijeenkomst. 

De drie eerstelijnssamenwerkingsverbanden uit Nieuw Vennep werken sinds kort samen in Stichting Meerkracht. De eerste maanden lag de nadruk op de inrichting van de organisatie, nu was er ruim baan voor de zorginhoud. De stichting wilde graag inhoudelijk aan de slag rondom het thema ‘samenwerking in de GES (Gestructureerd Eerstelijns Samenwerkingsverband).

Opdracht:
De opdracht aan Reos was helder: help ons bij de opzet en de uitvoering van een interactieve bijeenkomst voor alle deelnemers in deze nieuw gevormde stichting. Zorg voor reflectie en de reik handvatten aan voor een hernieuwde overtuiging dat eerstelijnssamenwerking multidisciplinair meerwaarde heeft. 

Aanpak:
Reos adviseur John Hoenen verzorgde de opzet en begeleiding van een gevarieerde interactieve bijeenkomst. Vanuit het perspectief van de patiënt werd de meerwaarde van samenwerken opnieuw belicht. Bij beter samenwerken zijn er zowel pioniers, teamspelers als stabilisatoren; elke rol heeft waarde. De deelnemers voerden een goed gesprek over de meerwaarde van samenwerking en hun eigen rol. Er werd veel gelachen. De bijeenkomst werd heel positief geëvalueerd door de deelnemers. Zij verlieten de bijeenkomst met een hernieuwd besef hoe je met elkaar samenwerking in het belang van de patiënt kunt vormgeven. 

Als zorgverleners beter weten waarom patiënten goed afgestemde zorg belangrijk vinden, wordt er beter samengewerkt in het belang van de patiënt.

Lees ook het nieuwsbericht: Workshop ‘samenwerken in een GES’ bij stichting Meerkracht (december 2016) 

Betrokken disciplines:
Huisartsen, Praktijkondersteuners, diëtisten, psychologen, ouderenadviseurs, apothekers, fysiotherapeuten.

Lees ook:

Resultaten

Resultaat opzet en uitvoering van interactieve bijeenkomst voor de nieuw gevormde stichting:

  • Gevarieerde interactieve bijeenkomst over de meerwaarde van eerstelijnssamenwerking
  • Deelnemers aan de bijeenkomst hebben gereflecteerd wat hun aandeel in die eerstelijnssamenwerking is
  • Deelnemers hebben handvatten gekregen waarbij duidelijk wordt dat eerstelijnssamenwerking meerwaarde heeft

 

Top