Professionals geïnspireerd om zorg aan kwestbare oudere te verbeteren

Reos organiseerde mede de bijeenkomsten

Hoe kun je als zorgprofessionals de zorg voor een oudere goed regelen? Zodat de juiste zorg door de juiste professional wordt geleverd. De Alliantie, een platform op het thema ouderenzorg, organiseert vanaf 2015 bijeenkomsten met als doel dat zorgprofessionals georganiseerd in wijkteams elkaar inspireren en van elkaar leren. Monica van Papendrecht, adviseur Reos adviseert, denkt mee en organiseert mede de bijeenkomsten.

Vraagstuk:
Nu steeds meer kwetsbare ouderen thuis blijven wonen, is het essentieel dat zorgprofessionals uit zorg en welzijn in elke wijk goed met elkaar samenwerken. Dit is een opgave omdat zorgprofessionals onvoldoende met elkaar de zorg voor een kwetsbare oudere afstemden. En niet goed van elkaar wisten wie wat deed in de zorg rondom de oudere waardoor taken soms dubbel worden gedaan. 

Aanpak:
Reos adviseur Monica van Papendrecht ondersteunt de Alliantie, een platform op het thema ouderenzorg. Zij is lid van het organiserend team voor de bijeenkomsten Wijkgericht werken Amstelland. Samen met Paul Rasch, voorzitter van de Alliantie en Directeur Beleid en Organisatie van de HCA, bereidt zij de bijeenkomsten voor.

Leren en elkaar inspireren in wat werkt in de zorg voor een kwetsbare oudere

In de Alliantie werken huisartsen, welzijn, thuiszorgorganisaties en tweede lijn samen om de kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen in de regio Amstelland structureel te verbeteren. De partners in de Alliantie willen een efficiënt en afgestemd aanbod van zorg en welzijn aan ouderen bieden om hen te ondersteunen bij het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen met een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en mate van zelfredzaamheid. 

In 2015 adviseerde Reos in de coördinatie en aansturing van dit Alliantie project om de samenwerking tussen huisarts, POH ouderen, ouderenadviseur en wijkverpleegkundigen in de wijk te verbeteren. In 2016 is hieraan vervolg gegeven met nog twee bijeenkomsten Wijkgericht werken voor de acht wijkteams. 

Betrokken disciplines:
Huisarts, praktijkondersteuner ouderen, ouderenadviseur, wijkverpleegkundige.

Lees ook:

Resultaten

Resultaat bijeenkomsten om zorg aan kwetsbare oudere te verbeteren:

Voor de (zorg)professional:

  • Professionals betrokken bij de oudere hebben geleerd en zijn geïnspireerd door elkaar over wat werkt in wijkgerichte aanpak
  • Verbeterde samenwerking tussen de huisarts, POH ouderen, ouderenadviseur en wijkverpleegkundige
  • Kennis en inzichten zijn gedeeld over belangrijke, herkenbare thema’s, zoals privacy en het beroepsgeheim van de zorgverlener
  • (zorg)Professionals zijn gemotiveerd tot het zetten van vervolgstappen in de samenwerking rondom het Gestructureerd Periodiek Overleg (GPO)
  • Inzicht in wat wel en wat niet werkt in een Gestructureerd Periodiek Overleg. Belangrijkste tips voor de GPO’s waren: betere taakverdeling afspreken tussen POH-Ouderenzorg, wijkverpleegkundige, huisarts en ouderenadviseur zodat de belasting van de zorg beter verdeeld wordt, oefenen met het maken van zorgplannen, aanstellen van een zorgcoördinator en zorgen voor goede verslaglegging van de GPO’s
  • (Zorg)professionals zijn op de hoogte van belangrijke thema’s rondom ouderenzorg (bijvoorbeeld over het omgaan met privacy van patiënten) 

Voor de oudere in zorg:

  • De oudere in zorg ervaart dat zorghandelingen niet dubbel worden verricht. 
  • Ervaring van beter gestroomlijnde zorg door betere samenwerking en afstemming tussen betrokken (zorg)professionals.

Vragen over deze pagina?

Top