Verslag directeur - bestuurder

Reos kijkt terug op een voorspoedig en dynamisch jaar. Een jaar waarin is gewerkt aan goed georganiseerde zorg en gezondheid met advisering in de regio’s Amstelland-Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. We kijken ook terug op een jaar van het verder ontwikkelen en bestendigen van de eigen organisatie. Waar in 2015 het formuleren van de visie centraal stond, zijn in 2016 de stappen gezet om deze te verwezenlijken. Met name de verbinding tussen zorg en sociaal domein, de regionale aanpak en het versterken van adviesvaardigheden hebben dit jaar aandacht gekregen.

Resultaten Reos
De resultaten van Reos over 2016 zijn voor het tweede jaar op rij positief; het terugbrengen van de organisatielasten en de toegenomen productiviteit hebben een duurzaam effect. 

Verbinden zorg en sociaal domein
De eerstelijnszorg is de thuisbasis van Reos; de toekomst ligt in de verbinding van eerstelijnszorg met de tweedelijnszorg en het sociaal domein. Reos is het afgelopen jaar bij diverse projecten betrokken geweest die zorg en het sociaal domein verbinden. We hebben onze relaties op gemeentelijk niveau uitgebreid en het delen van netwerken en best practices is in 2016 systematischer ingezet. 

Regionale aanpak
Elke regio kent een andere organisatiegraad, dynamiek en als gevolg hiervan een eigen vraag. Daarom is in elke regio de rol van coördinator ingevuld. Deze vormt een belangrijke ‘schakel’ tussen de expertise van Reos en specifieke behoeften en vraagstukken. Met kleinere regioteams wordt makkelijker uitgewisseld en afgestemd. De coördinator kent de samenwerkingsverbanden, belangrijke partners en couleur locale. Ontwikkelingen en kennis worden geregeld gedeeld via bijeenkomsten, de Reos nieuwsbrief, het Reos Twitter account of de LinkedIn pagina.

Adviesvaardigheden versterken
Er is extra geïnvesteerd in verdieping van kennis over Triple Aim en versterking van adviesvaardigheden. Dit is nodig omdat de complexiteit van de vraagstukken waar opdrachtgevers Reos voor willen inschakelen toeneemt. Inzicht in branche overstijgende ontwikkelingen, organisatiesensitiviteit en goed opdrachtnemerschap worden belangrijker dan ooit.

Dienstverlening Reos gemeten
In het eerste kwartaal van 2017 heeft Reos aan opdrachtgevers en betrokkenen uit 2016 gevraagd hoe zij onze dienstverlening waarderen. Uit het onderzoek blijkt een grote mate van tevredenheid. Wij zijn erg blij met dit gestelde vertrouwen in het team van Reos. Wij vinden het nuttig om terugkoppeling te blijven ontvangen. Zo geeft u Reos de kans om hiervan te leren. 

Over de betrokkenheid van onze adviseurs bij diverse opgaven in de regio, leest u in het jaaroverzicht dat nu voor u ligt. 

Marie-Fleur Lobry, directeur-bestuurder Reos

Top