Gezondheidscentrum Korte Akkeren betrekt patiënt bij de zorgverlening

Reos adviseerde en organiseerde een cliëntpanel

Gezondheidscentrum Korte Akkeren staat letterlijk midden in een Goudse wijk. De ambitie is om integrale, vraaggerichte zorg te bieden aan de wijkbewoners. En in het woord ‘vraaggericht’ zit hem de kneep: hoe weten wij wat wijkbewoners willen? Deze vraag legden zij voor aan Reos. Uit de verschillende opties die Reos adviseerde, koos GZC Korte Akkeren er voor een cliëntenpanel te organiseren. 

Luisteren: dat is het kernwoord om wensen van cliënten te horen en hun ideeën te ontdekken. Een panelbijeenkomst draait dan ook om het open bevragen van cliënten in een veilige sfeer. Maar wie nodig je uit? Hoe begeleid je een gesprek? Wat staat er op het programma? En op welke manier laat je weten wat er met de inbreng is gebeurd?

Aanpak:
Reos adviseerde en trok samen op met Gezondheidscentrum Korte Akkeren bij het uitnodigen van de deelnemers, het opzetten van een programma en het bespreken van de resultaten. Ook de gespreksleiding van de bijeenkomst heeft Reos opgepakt.

Zowel cliënten als zorgverleners zijn erg enthousiast om samen op te trekken. Het raadplegen van cliënten is echter niet vrijblijvend. Zoals een van de eerste vragen luidde: “En wat gaat er met onze inbreng gebeuren? Ik heb geen zin dat ik hier nu zit en dat er vervolgens nooit wat mee gebeurt.” Zorgvuldige verwerking van de inbreng van het cliëntpanel is daarom een belangrijk onderdeel in het proces. Daar ontstaat de meerwaarde van het raadplegen van de cliënt: als het daadwerkelijk een factor van betekenis wordt. 

Het gezondheidscentrum heeft vanuit deze eerste ervaring besloten het cliëntpanel structureel op te nemen in de organisatie. Voor de komende twee jaar is de samenwerking met Reos en Zorgbelang gezocht om de raadpleging van cliënten te verankeren in de gezondheidscentrum. Reos pakt de adviesrol met betrekking tot de implementatie van het cliëntpanel op. Zorgbelang doet de gespreksleiding en met elkaar wordt gezorgd voor de overdracht aan zorgverleners van Korte Akkeren. Zodat vraaggericht werken richting krijgt.

Lees ook: 

Resultaten

Resultaat advies en begeleiding cliëntpanel:

Voor de zorgverlener: concrete suggesties van cliënten over bewegwijzering, het creëren van sfeer en laagdrempelige toegang. 

Voor de patiënt: zijn mening wordt serieus genomen met als resultaat een prettige ontvangsthal waar je niet hoeft te zoeken en lekker kunt zitten.

Top