Marijke 't Hart: “Mensen worden het beste geholpen als er goede afstemming is in de zorg”

Zij woont zo dicht bij haar werk dat ze het elke dag in 10 minuten kan fietsen. “Een luxe”, noemt de voormalig directeur-bestuurder Marijke ’t Hart van Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer (SGH) het. Toch kan deze geringe tijd niet voorkomen dat zij weleens met natte sokken het pand betreedt als het fiks geregend heeft. Al zevenentwintig jaar staat zij aan het roer van deze zorgorganisatie. In april 2017 heeft zij afscheid genomen. Marijke is een warm voorstander voor meer samenwerking: “Mensen worden het beste geholpen als er een goede afstemming is in de zorg.” Een interview met een bijzondere vrouw die veel heeft gedaan in de eerstelijnszorg.

In 1990 begon haar eerstelijns avontuur in Gezondheidscentrum Overbos in de Haarlemmermeer. Ruim tien jaar later, in 2002, werd zij gevraagd het gezondheidscentrum waar SGH tegenwoordig in huist, te ontwikkelen in de wijk Floriande. Zij heeft vooral geïnvesteerd in het opbouwen van multidisciplinair samenwerkende teams. 

Het duurt circa vijf jaar voordat een team echt samenwerkt
Marijke: “Samenwerking is echt moeilijk. Er wordt vaak zo gemakkelijk over gedacht als alle disciplines eenmaal één onder dak zitten. Maar dan begint het pas. Ik heb twee keer een team opgebouwd, mijn ervaring is dat het circa vijf jaar duurt voordat disciplines echt met elkaar samenwerken. Soms staan mensen zichzelf in de weg voor een goede samenwerking, soms de perceptie van anderen. Patiënten of cliënten plaatsen een huisarts vaak op een voetstuk, hij weet alles. Een huisarts kan echter ook leren van andere disciplines die op hun eigen vakgebied meer kennis hebben.” 

Zorgprofessionals moeten hun adviezen op elkaar afstemmen
“Mensen worden het beste geholpen als er een goede afstemming is in de zorg”, is haar vaste overtuiging. “Als een huisarts, doktersassistent en een apotheker allemaal een verschillend advies geven dan raakt een patiënt in de war. Zorgprofessionals moeten hun adviezen op elkaar afstemmen én elkaars kwaliteiten erkennen. Patiënten met een chronische ziekte zien de apothekersassistente, bijvoorbeeld, vaker dan hun huisarts. Zij kan dus goed signaleren of een patiënt zijn medicijnen daadwerkelijk ophaalt en hem vragen naar bijwerkingen. Daarom overlegt onze apotheker veel met onze huisartsen en andersom.”

Gezamenlijk optrekken in ouderenzorg
Vanuit de visie om meer samen te werken in de zorg trekken Marijke en Reos geregeld gezamenlijk op. Zij was dan ook betrokken bij diverse samenwerkingsprojecten met daarin een Reos adviseur als projectleider. Vanuit het samenwerkingsoverleg tussen huisartsen en de SGH was zij de verbindende schakel tussen beleidsmakers en de projectgroep kwetsbare ouderen. Deze projectgroep introduceerde een nieuwe werkwijze tussen zorgprofessionals, wijkverpleegkundigen en het sociaal domein om kwetsbare ouderen de zorg te geven die zij nodig hebben. 

De aanpak kenmerkte zich door het maken van afspraken over wie een oudere het beste kan worden geholpen, zodat dubbeltaken worden voorkomen en sneller de juiste actie ingezet kan worden. Door preventief ingrijpen kunnen ziekenhuisopnames worden voorkomen. Reos was als projectleider betrokken bij deze pilot en begeleidde de inrichting van het Gestructureerd Periodiek Overleg (GPO) op een aantal locaties. De pilot bleek succesvol  (zorg)professionals weten elkaar nu beter te vinden, hebben meer inzicht in wie wat doet en zodat de juiste zorg door de juiste zorgverlener gegeven wordt. De nieuwe werkwijze werd al snel uitgebreid naar nieuwe praktijken. Marijke: “Het was erg fijn om een projectleider van Reos bij het introduceren van deze nieuwe werkwijze te hebben.” 

Welzijn op Recept in Overbos
Zo hielp Reos ook met het opstarten van Welzijn op Recept in de wijk Overbos. Een initiatief van de gemeente en de zorg waarin mensen met psychosociale klachten door de huisarts worden verwezen naar een welzijnscoach. Marijke: “De adviseurs kennen het welzijnsaanbod in de regio, dragen adviezen aan en begeleiden de patiënt om in actie te komen. De Reos adviseurs waar ik mee heb gewerkt pakken een project heel planmatig op; met een doel, een plan van aanpak en een beoogd eindresultaat, nadenkend over de consequenties op termijn. En ook met aandacht voor het proces. Eva van Steenbergen, met wie ik bijvoorbeeld werk, betrekt goed meerdere zorgdisciplines bij een groepsdiscussie en bijeenkomsten waar in iedereen gevraagd werd mee te denken. Dat vind ik een sterk punt van haar.”

Dé beste manier om zorg aan te bieden
Terugkijkend op haar lange loopbaan in de eerstelijnszorg vraag ik waar Marijke het meest trots op is. Zij hoeft niet lang na te denken. “Ik ben trots op de teams die samenwerken bij Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer. Ik ben ervan overtuigd dat de mensen die hier in zorg zijn de beste zorg krijgen en zorg die bij hen past. Verder is er intern een open cultuur van elkaar aanspreken op zaken die minder goed gaan. Dat is dé beste manier om zorg aan te bieden.

Regionaal samenwerken in de zorg in de wijk 
Marijke ’t Hart had graag gezien dat er in de hele regio al op wijkniveau werd samengewerkt. De wens was er wel, maar er is niet echt werk van gemaakt. Nu wordt de urgentie gelukkig wel gevoeld. 

Fysiotherapeuten, apothekers en diëtisten zien mogelijkheden voor samenwerking
In Haarlemmermeer is het initiatief genomen door het Koepeloverleg, om te komen tot een multidisciplinaire ondersteuningsorganisatie voor de eerstelijnszorg in Haarlemmermeer. Aan het Koepeloverleg nemen de Huisartsenvereniging Haarlemmermeer, Haarlemmermeer Ketenzorg, Stichting Meerkracht (GEZ-en Nieuw-Vennep) en Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer deel. Over kansen en belemmeringen voor de multidisciplinaire ondersteuningsorganisatie zijn verkennende gesprekken gevoerd met de fysiotherapeuten, de apothekers en de diëtisten in Haarlemmermeer door Eva van Steenbergen, adviseur Reos. Op 29 maart 2017 was er een bijeenkomst, met vertegenwoordigers van alle disciplines. In deze bijeenkomst gaven alle disciplines aan dat zij mogelijkheden zien om samen te werken. “Dat is heel mooi”, vertelt Marijke, “In juni volgt een vervolgbijeenkomst om die mogelijke samenwerking verder uit te werken.” 

Tijd voor nieuwe stijl van besturen
Waarom stopt Marijke als er nog zoveel te doen is? “Mijn baan brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Ik merk dat mijn flexibiliteit afneemt; overdag in de weer en ’s avonds vergaderingen. Dat vergt veel van mijn energie. Bovendien wordt het ook tijd voor een nieuwe stijl van besturen in Gezondheidscentra Haarlemmermeer.” Marijke is blij met de komst van Johanneke Mostert, haar opvolger, sinds 1 mei 2017. Marijke heeft er alle vertrouwen in dat Johanneke op een positieve wijze leiding zal geven aan de Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer en het beleid, waarin samengewerkt wordt met relevante partijen in de regio, zal voortzetten.

Lees ook: 

Werkt u in de regio Amstelland-Haarlemmermeer en heeft u een samenwerkingsvraag? Neem contact op met Monica van Papendrecht

Top