Zorgorganisaties bundelen de krachten in Gouda

Reos verkende mogelijkheden voor Gouds Platform

Op dit moment zijn niet alle zorgverleners in Gouda multidisciplinair georganiseerd. Hierdoor stemmen diverse individuele zorgverleners af met verschillende partijen. Dit kan efficiënter. Het Gouds Overleg Georganiseerde eerste lijn (GOG) vroeg Reos de mogelijkheden te verkennen voor het ontwikkelen van een Gouds Platform voor de eerste lijn. 

Naast de wens tot multidisciplinaire onderlinge samenwerking in de eerste lijn willen eerstelijnszorgverleners vroegtijdig betrokken worden bij gemeentelijke beslissingen over de zorg. Het Gouds Overleg Georganiseerde eerste lijn (GOG) is met deze wensen op zoek gegaan naar hun toekomstige rol, taak en functie. Lex van Wijngaarden, voorzitter van het GOG, betrok Reos bij de wens voor een multidisciplinair georganiseerde eerste lijn in Gouda die onderling goed samenwerkt en een goede gesprekspartner vormt voor onder andere de gemeente. 

Met multidisciplinaire eerstelijnssamenwerking in Gouda voorbereid op de toekomst”

Aanpak:
Ellen Binnema, adviseur Reos dacht met Lex van Wijngaarden mee over de mogelijkheden. De wens tot het vormen van multidisciplinair georganiseerde eerstelijnszorg in Gouda ligt in het verlengde van de beoogde nieuwe financieringsstructuur voor de eerstelijnszorg (O&I) die multidisciplinaire samenwerking stimuleert. De beoogde nieuwe financiering werkte als een katalysator om met meerdere eerstelijnszorgverleners in Gouda na te denken over een nieuwe manier van organiseren. Het GOG organiseerde met Reos adviseur Eva van Steenbergen meerdere bijeenkomsten waarin zorgverleners werden geïnformeerd over de beoogde financiering en wat dit betekent voor de Goudse situatie. Onder andere geïnspireerd door huisarts Ruud Gebel, werkzaam in een best practice samenwerking, van Alphen op één Lijn, gingen zij met elkaar de dialoog aan wat een multidisciplinaire eerstelijnsorganisatie voor Gouda zou betekenen. 

Betrokken disciplines:
Huisartsen, eerstelijnsapothekers, fysiotherapeuten, diëtisten, wijkverpleegkundigen, directies gezondheidscentra Gouda.

Lees ook:

Resultaten

Resultaat advies en begeleiding bij het verkennen van de wens voor een multidisciplinair georganiseerde eerste lijn in Gouda: 

De interesse is gewekt bij de eerstelijnszorgverleners om nauwer te gaan samenwerken op Gouds niveau en om als gezamenlijke gesprekspartner op te treden naar de gemeente in de eerste plaats, later volgen mogelijk ook andere belangrijke stakeholders.  

Top