Handen in één voor koepelorganisatie neurologische aandoeningen

Reos adviseerde bij opzet één netwerk

In de Haarlemmermeer bestaan drie netwerken voor neurologische aandoeningen: Parkinson, MS en CVA. De netwerken hebben ieder een functie maar voor een deel overlapten taken van de netwerken elkaar. De wens ontstond om voor de overlappende onderdelen één overkoepelend Neuronet te vormen. De initiatiefnemers van Neuronet Haarlemmermeer hebben Reos gevraagd om hen te adviseren bij het opzetten van één netwerk. 

Vraagstuk:
De functies van de netwerken; het organiseren van multidisciplinaire bijscholing, het ontwikkelen van ketenzorg, het afstemmen met andere partners, zoals de huisartsenorganisatie en de gemeente, konden meer tot hun recht komen als de netwerken hier gezamenlijk in op zouden trekken. Bovendien konden er schaalvoordelen behaald worden. In 2015 ontstond de wens om hier één overkoepelend Neuronet voor te vormen. Deze koepel moest ook financieel zelfstandig worden. 

Aanpak:
Reos adviseur Gert-Jan Smit heeft begeleid bij de start en verdere professionalisering van het netwerk. Hij adviseerde bij het vormen van één gezamenlijke visie en gaf advies over de prioriteiten. Ook adviseerde hij bij het financieel en organisatorisch zelfstandig worden van het netwerk. 

Taco van der Pol, één van de initiatiefnemers: “Neuronetwerk is een Koepelorganisatie waarmee neurologische zorg in onze regio een gezicht krijgt”

Met het vormen van het netwerk hebben de zorgverleners een efficiencyslag gemaakt en vormen zij één aanspreekpunt voor hun samenwerkingspartners, zoals de huisartsenorganisatie, ziekenhuis en gemeente. Zorgverleners delen kennis op verschillende neurologische aandoeningen en waar mogelijk zijn verschillende zorgprocessen beter op elkaar afgestemd of samengevoegd. Hierdoor is de kwaliteit van de zorg op neurologische aandoeningen verbeterd.

Voor de patiënt in de nabije toekomst betekent dit dat door eenduidige aanpak de kwaliteit van de zorg verbetert, er duidelijkere verwijsroutes en criteria zijn en kortere lijnen tussen de eerstelijnszorg en de tweedelijnszorg. 

Betrokken disciplines:
Eerste en tweedelijns zorgverleners die zich hebben gespecialiseerd in de zorg voor patiënten met neurologische aandoening: Fysiotherapeuten, Oefentherapeuten, Logopedisten, Ergotherapeuten, verpleegkundigen in het ziekenhuis, revalidatie-arts, neuroloog.

Lees ook:

Resultaten

Resultaten gemeenschappelijke koepelorganisatie voor neurologische aandoeningen:

  • Het netwerk heeft in korte tijd een professionaliseringsslag gemaakt
  • Het netwerk heeft één gezamenlijk visie
  • Er is een uitgezet tijdspad voor verdere ontwikkeling van het netwerk
  • Het netwerk is financieel zelfstandig geworden
  • Efficiëntieslag voor betrokken zorgverleners
  • Kwaliteit van de zorg op neurologische aandoeningen verbetert
  • Waar mogelijk zijn de verschillende zorgprocessen beter op elkaar afgestemd of zelfs samengevoegd
  • Eén organisatorisch aanspreekpunt namens betrokken zorgverleners naar externe partners, zoals huisartsenorganisatie en gemeente

 

Top