Eerstelijnszorg en sociale domein trekken samen op bij Welzijn op Recept

Reos verbond gemeente en lokale eerstelijnszorg

Welzijn op Recept is een goed voorbeeld van een succesvolle samenwerking tussen zorg, welzijn en gemeente. Voor mensen met lichte psychosociale klachten is het lastig om zelfstandig hun gezondheid en welzijn te vergroten. Een verwijzing van de huisarts en bemiddeling van de welzijnscoach helpen hen daarbij. Reos heeft inmiddels diverse gemeenten geadviseerd hoe zij het concept Welzijn op Recept goed en werkbaar kunnen implementeren. In 2016 waren dat de gemeenten Zoeterwoude en Leiden (Noord). 

Het probleem:
Geschat wordt dat 50% van de mensen die bij de huisarts komen psychosociale problemen hebben. Voor deze klachten is vaak geen medische- of psychologische zorg nodig bovendien bestaat er twijfel of medicatie bij lichte psychische klachten effectief is. De meeste mensen hebben baat bij bemiddeling naar welzijnsactiviteiten. Zo vergroten zij hun welbevinden.

De aanpak: 
Reos adviseerde de gemeenten bij:

 • Welke partijen te betrekken in de projectgroep
 • Het nut van het maken van een concreet werkplan en de stappen daartoe, inclusief het vooraf vervullen van de randvoorwaarden. Het aandringen bij de stakeholders op het verkrijgen van commitment van de gemeente en toezegging over de financiering van Welzijn op Recept
 • Het leggen van verbinding met de huisartsen
 • Het belang van de onderlinge afstemming tussen alle stakeholders
 • Het uitzoeken om welke doelgroep het precies gaat in die gemeente
 • Het eens worden over de gebruikte terminologie, zoals welzijnscoach, welzijnsarrangement, welzijnsrecept etc.
 • Taakverdeling en duidelijkheid over wie  eigenaar is van het project
 • Draagvlak creëren in de eerste lijn
 • Ervaringen van andere gemeenten
 • Evaluaties met de werkgroep

Welzijn op Recept goed en werkbaar implementeren in de gemeente

Betrokken disciplines bij het invoeren van Welzijn op Recept waren: huisarts, praktijkondersteuner/verpleegkundige GGZ, welzijnscoaches, professionals uit sociaal wijkteam, gemeenten, incidenteel fysiotherapeuten, apothekers en diëtisten. 

Reos adviseerde eerder al de gemeenten Leiden (Morsen Stevenshof), Noordwijk, Warmond en Hoofddorp bij het implementeren van Welzijn op Recept. Lees het interview (mei 2016) met toenmalige welzijnscoach Neline van Toor over Welzijn op Recept in Noordwijk. 

Lees ook:

Resultaten

Welzijn op Recept is succesvol ingevoerd in de gemeenten Zoeterwoude en Leiden-Noord. 

Resultaat voor zorgverlener:

 • Er is een goede samenwerking tussen eerstelijnsprofessionals en welzijnscoaches voor verwijzing van patiënten. 
 • Huisartsen en praktijkondersteuners of praktijkverpleegkundigen bespreken actief Welzijn op Recept met de patiënt tijdens consulten en leggen foldermateriaal van Welzijn op Recept in de spreekkamer.

Resultaat voor een persoon met psychosociale klachten:

 • De focus ligt niet alleen op de ziekte maar er is aandacht voor de persoon als geheel. 
 • De persoon in kwestie krijgt de mogelijkheid om samen met iemand te ontdekken van welke activiteiten hij of zij weer energie krijgt. 
 • Er is een start gemaakt om eerstelijnsprofessionals bewust te maken dat er een welzijnsaanbod is om onterecht verwijzen naar medische- of psychologische zorg te voorkomen wanneer deze niet geïndiceerd is.
Top