Proeftuin Gezonde zorg, Gezonde regio: naar zorg voor individuele patiënt

Reos coördineerde dit programma en begeleidde de pilotgroepen

Gezonde zorg, Gezonde regio wil de patiënt inzicht bieden in zijn of haar gezondheidssituatie, zodat hij zelf ondersteund door zijn zorgverlener gericht keuzes kan maken. Dit programma is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangewezen als één van de negen proeftuinen voor innovatie in de zorg. Reos adviseur Hanneke van Zandbergen adviseert als programmaleider deze proeftuin.

Initiatiefnemers van Gezonde zorg, Gezonde regio willen dat mensen uit de regio Zuid-Holland Noord de best passende zorg en ondersteuning krijgen wanneer zij dit nodig hebben. Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe en daarmee stijgt ook de zorgvraag. In de toekomst moet de gezondheidszorg echter betaalbaar en toegankelijk blijven, mét behoud van kwaliteit. De initiatiefnemers zijn ervan overtuigd dat dit alleen kan met zorg op maat. 

Pilots opgestart
Het jaar 2016 heeft in het teken gestaan van de opstart van pilots die de behandelrelatie in de zorg moeten innoveren. Adviseurs van Reos begeleiden deze pilots. De pilot deprescribing waarin de apotheker en de oudere patiënt gecontroleerd medicatie verminderen viel het Leidsch Dagblad op.

Kennistechnologie ontwikkeld
Bij meerdere experimenten wordt gebruik gemaakt van de binnen de proeftuin ontwikkelde kennistechnologie. Deze staat nationaal en internationaal in de belangstelling. Voor verscheidene zorggroepen, zorgverzekeraars en buitenlandse gasten - waaronder een afvaardiging van de Mayo clinics - zijn presentaties verzorgd. 

Innovatie in Zuid-Holland Noord, internationale belangstelling voor ontwikkelde kennistechnologie

Shared benefit model ontwikkeld
Daarnaast heeft de proeftuin ingezet op het ontwikkelen van een shared benefit model voor het verkrijgen van positieve financiële prikkels om innovatie daadwerkelijk door te voeren. 

Bezoek staatssecretaris aan proeftuin
In juni 2016 heeft een afvaardiging van VWS, onder leiding van staatssecretaris Van Rijn, een werkbezoek aan de Proeftuin gebracht. Ook stond de Proeftuin centraal bij de landelijke Preventieconferentie in september 2016.

Gesprekken over privacyvraagstuk
Het werken met de kennistechnologie en de daarin opgenomen patiëntengegevens, roept privacyvraagstukken op. Om aan te sluiten bij de landelijke ontwikkelingen rond een patiëntendossier – of liever: deze te beïnvloeden, zijn in 2016 eerste gesprekken gevoerd met de Patiëntenfederatie en MedMij. Daarnaast wordt het privacyvraagstuk met onder meer hoogleraar Maarten Verkerk (verbonden aan Vita Valley) verkend vanuit ethisch perspectief.

Programmaleider Hanneke Zandbergen is verantwoordelijk voor het coördineren van de activiteiten. Marloes Drost, communicatieadviseur van Reos is betrokken bij deze proeftuin voor de externe communicatie. 

Rijncoepel , Alphen op één Lijn , Alrijne , Zorgbelang Zuid-Holland en Zorg en Zekerheid zijn initiatiefnemers van Gezonde zorg, Gezonde regio. 

Benieuwd naar onze activiteiten rondom Gezonde zorg, Gezonde regio in 2017? Lees het in het programma.

Lees ook:

Resultaten

Resultaten coördinatie en begeleiding pilotgroepen Gezonde zorg, Gezonde regio: 

  • Diverse pilots die behandelrelatie innoveren opgestart zoals het zorgvuldig verminderen van medicijnen bij 70-plussers, thuismeten bloeddruk. Zie www.gzgr.nl.
  • Externe aandacht voor Gezonde zorg, Gezonde regio
  • Shared benefit model in ontwikkeling
  • Start ontwikkelen visie privacyvraagstuk 

 

Top