Stappen naar regionale samenwerking Haarlemmermeer

Reos voerde verkennende gesprekken met fysiotherapeuten, apothekers en diëtisten

In Haarlemmermeer is het initiatief genomen om te komen tot een multidisciplinaire ondersteuningsorganisatie voor de eerstelijnszorg in Haarlemmermeer. Reos adviseur Eva van Steenbergen voerde de verkennende gesprekken met de fysiotherapeuten, apothekers en diëtisten. 

Het Koepeloverleg in de Haarlemmermeer met daarin de Huisartsenvereniging Haarlemmermeer, Haarlemmermeer Ketenzorg, Meerkracht (GEZ-en Nieuw-Vennep) en Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer hebben de wens om regionaal multidisciplinair samen te werken.

Vraagstuk:
Zij willen de eerstelijnszorg gezamenlijk ondersteunen door integrale en afgestemde wijkgerichte zorg gezamenlijk te organiseren en als één gesprekspartner op te treden naar belangrijke partners als gemeente en het ziekenhuis. Hierdoor kunnen zij slagvaardiger opereren. 

Aanpak:
Aan Eva van Steenbergen, adviseur bij Reos, was de opdracht om een verkenning uit te voeren bij de fysiotherapeuten, apothekers en diëtisten om te peilen of zij mogelijkheden zien om samen te werken. Zij heeft de verschillende disciplines separaat tijdens een verkenningssessie geïnformeerd over de aanleiding om hiertoe te komen. Vervolgens zijn hun eerste reacties besproken en met hen is een mogelijke stip op de horizon verkend ten aanzien van de toegevoegde waarde die het kan opleveren voor de patiënt, maar ook voor de zorgverleners. 

Dit leidde tot een bijeenkomst op 29 maart 2017 waarin de disciplines enthousiast de volgende fase in willen gaan met elkaar. In juni 2017 is een vervolgbijeenkomst gepland om de mogelijke samenwerking verder uit te werken.

Lees ook:

Resultaten

Resultaten stappen naar een regionale samenwerking Haarlemmermeer: 

  • Fysiotherapeuten, apothekers en diëtisten zijn enthousiast over een mogelijke samenwerking
  • Vervolgbijeenkomst gepland om mogelijke samenwerking verder uit te werken

 

Top